Hoofdstuk 2 | Worstelen met de wereld om ons heen

Samenvatting

De wereld om ons heen bestaat in essentie uit chaos en toeval. Crises en catastrofes zijn aan de orde van de dag, en er komt geen eind aan al die culturele, maatschappelijke, technologische en digitale revoluties. Chaos en toeval zijn de norm en het is aan ons om daarin het mooie te willen zien. En dat kan met kennis van de drie zekerheden, de twee tegenpolen en de enige constante van het leven.

Filmpje kijken?

Ieder subhoofdstuk van dit boek bevat naast interessante boekreferenties ook QR-codes die linken naar TED(x)-video’s die dieper op de materie ingaan. Dit zijn ze:

2.1 DOEI MET AL DAT GEGROEI!

Exponentiële groei strookt niet met onze intuïtie. We begrijpen heel goed waar het toe leidt, maar we hebben nog niet gevonden hoe we het moeten stoppen.

2.2 DE VERLEIDELIJKE MIDDELLIJN

Als we vinden dat iemand anders maar eens normaal moet gaan doen, wat bedoelen we dan eigenlijk? Jouw normaal is niet mijn normaal en toch bestaan er normen en gemiddelden.

2.3 DE OMGEDRAAIDE TULP: OPTIMALISEREN IS EEN KUNST

Er bestaat niet zoiets als ‘maximaal gedrag’. Tussen twee uitersten moeten we altijd naar het optimum zoeken. Dit is een zwaarbevochten plek op de top van de berg.

2.4 DRIE ZEKERHEDEN, TWEE TEGENPOLEN, ÉÉN CONSTANTE

We hebben de neiging om ons te verzetten tegen het onvermijdelijke. Doe het tegenovergestelde; dat geeft rust, een sterk proactief gevoel en het relativeert fantástisch.

2.5 DE GROTE VERANDERING

Het is een illusie om te denken dat we als individuen invloed hebben op grote veranderingen om ons heen. Tijdgeest en kritische massa bepalen het omslagpunt.